യുഎ ഖാദര്‍ കഥകള്‍

240 192

തദ്ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ തനതുവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍കൊണ്ട് പുതുഭാവുകത്വത്തിന്റെ മഴവില്ലുചാലിക്കുന്ന ഖാദര്‍ കഥകള്‍.

5 in stock

Author: യു. എ. ഖാദർ

തദ്ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ തനതുവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍കൊണ്ട് പുതുഭാവുകത്വത്തിന്റെ മഴവില്ലുചാലിക്കുന്ന ഖാദര്‍ കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുഎ ഖാദര്‍ കഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!