ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 2)

135 108
Poorna Eram

കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകളെഴുതിയ കഥാകാരനാണ് ഉറൂബ്. ശില്പഭംഗിയാര്‍ന്ന കഥകളിലൂടെയും, രൂപഭംഗിയാര്‍ന്ന നോവലുകളിലൂടെയും മലയാള വായനക്കാരില്‍ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം.

2 in stock

Author: ഉറൂബ്
കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകളെഴുതിയ കഥാകാരനാണ് ഉറൂബ്. ശില്പഭംഗിയാര്‍ന്ന കഥകളിലൂടെയും, രൂപഭംഗിയാര്‍ന്ന നോവലുകളിലൂടെയും മലയാള വായനക്കാരില്‍ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചിത പരിധിയില്‍പ്പെട്ട സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉറൂബിന്റെ രചനാകൗശലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാക്കിയത്.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 2)”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!