ഉറുമ്പുകഥകൾ

100 80

രസകരമായ കഥകളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും
ഉറുമ്പുലോകത്തെ കുട്ടിസ്സഞ്ചാരങ്ങള്‍
സാധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

9 in stock

Author: കെ സുജിത് കുമാർ

ഉറുമ്പിനെപ്പോലുള്ള പത്ത് കുഞ്ഞിക്കഥകള്‍
വരിവരിയായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഉറുമ്പുകഥകള്‍.
ചോണനുറുമ്പും കട്ടുറുമ്പും നെയ്യുറുമ്പുമെല്ലാം
സ്‌നേഹത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ, ഒരുമയുടെ
വിത്തുകളുമായി ഈ കഥകളിലൂടെ
ഇളംമനസ്സുകളിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉറുമ്പുകഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!