ഉത്തരം മുതൽ ചോദ്യം വരെ

100 80

കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് രചിച്ച കഥകൾ

7 in stock

Author: എം. ഗീതാഞ്ജലി

കുട്ടികളുടെ ആർദ്രവും കരുണനിറഞ്ഞതുമായ മനസ്സ്, നൈർമല്യം, അതിസാഹസികത, നിഷ്കളങ്കത, പ്രതീക്ഷ, അന്യായത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്, പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ പാകത്തിലുള്ള ചിന്ത, ഭാവനാവിലാസം… എന്നിവയെല്ലാം പ്രതിപാദ്യവിഷയമാകുന്ന കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉത്തരം മുതൽ ചോദ്യം വരെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!