വൈദ്യദേവതകളും വഴിപാടുകളും

250 200
Budhabooks

രോഗമോചന വഴിപാടുകളും പൂജകളുമുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും വഴിപാടുകളുടെ രീതികളും വിവരിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥം.ആതുരാലയങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളുടെ കഥ.

1 in stock

Author: ഷൈനി മനോജ്

രോഗമോചന വഴിപാടുകളും പൂജകളുമുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും വഴിപാടുകളുടെ രീതികളും വിവരിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥം.ആതുരാലയങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളുടെ കഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈദ്യദേവതകളും വഴിപാടുകളും”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!