വർഗ്ഗീയത ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

100 80

രാജ്യം നേരിടുന്ന വർഗ്ഗീയതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ – സാമൂഹ്യ ചലനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഉതകുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം.

10 in stock

Author: വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ

” രാജ്യം നേരിടുന്ന വർഗ്ഗീയതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ – സാമൂഹ്യ ചലനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഉതകുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വർത്തമാനകാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ദിശാബോധം പകരുന്നതിന് ഈ പുസ്തകം സഹായകമാണ്. – പിണറായി വിജയൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർഗ്ഗീയത ചരിത്രവും വർത്തമാനവും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!