വടക്കൻ ഐതിഹ്യമാല

180 144

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ഐതിഹ്യകഥകളുടെ സമാഹാരം. പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പന്‍, അറയ്ക്കല്‍ ബീവി, കതിവന്നൂര്‍ വീരന്‍, തലയ്ക്കല്‍ ചന്തു, അവരത്തമ്പുരാന്‍ തുടങ്ങി ദേവീദേവന്മാരും വില്ലാളിവീരന്മാരും സാധാരണ മനുഷ്യരും ഒക്കെ അണിനിരക്കുന്ന അത്ഭുത കഥകള്‍. തലമുറകള്‍ കൈമാറിവന്ന അനേകം ഹൃദയഹാരികളായ കഥകളുടെ അമൂല്യ സഞ്ചയമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: വാണിദാസ് എളയാവൂര്

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ഐതിഹ്യകഥകളുടെ സമാഹാരം. പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പന്‍, അറയ്ക്കല്‍ ബീവി, കതിവന്നൂര്‍ വീരന്‍, തലയ്ക്കല്‍ ചന്തു, അവരത്തമ്പുരാന്‍ തുടങ്ങി ദേവീദേവന്മാരും വില്ലാളിവീരന്മാരും സാധാരണ മനുഷ്യരും ഒക്കെ അണിനിരക്കുന്ന അത്ഭുത കഥകള്‍. തലമുറകള്‍ കൈമാറിവന്ന അനേകം ഹൃദയഹാരികളായ കഥകളുടെ അമൂല്യ സഞ്ചയമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

വാണിദാസ് എളയാവൂര്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വടക്കൻ ഐതിഹ്യമാല”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews