ഇന്ത്യൻ ദളിത് കവിതയുടെ സമകാലിക മുഖം. “ഈ കൈ കൊണ്ട് നീ കവിതയെഴുതരുത്” എന്ന ആക്രോശത്തോടെ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരർ കവിയുടെ വലതുകൈ വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ‘വയറ്റിലെ തീപ്പൊരി’ അത്തരം അനുഭവങ്ങളുടെ ഉൾച്ചൂടിൽ നിന്നും ജ്വലിച്ചുയർന്ന കവിതകളാണ്. ഇന്ത്യൻ ദളിത് കവിതയുടെ സമകാലിക മുഖം ഈ കവിതകളിൽ ദർശിക്കാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വയറ്റിലെ തീപ്പൊരി”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!