വീട് നിർമ്മാണം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ

150 120
Manorama Books

വീട് നിർമാണം ഒരു ഭാരമാകാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളും ചെലവു കുറഞ്ഞ നുതന രീതികളും പരിചയപ്പെടുത്തന്ന പസ്തകം.

1 in stock

Author: ധന്യ കെ വിളയിൽ

വീട് നിർമാണം ഒരു ഭാരമാകാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളും ചെലവു കുറഞ്ഞ നുതന രീതികളും പരിചയപ്പെടുത്തന്ന പസ്തകം. കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച 20 വീടുകളും പ്ളാനുകളും. ചെലവു ചുരുക്കാൻ 100 പ്രായോഗിക വഴികൾ. വീട് പണിയാൻ ബദൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ. ജിപ്സം പാനൽ വീടുകൾ. പ്രീ—കാസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. നാനോ വീടുകൾ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീട് നിർമ്മാണം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!