വീട്ടുവളപ്പിലൊരു കൃഷിത്തോട്ടം

130 104
Manorama Books

നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഒരു ഭക്ഷ്യോൽപാദന യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും ഈ പുസ്തകം….

7 in stock

Author: ജി.എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

നമുക്കാവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽത്തന്നെ നട്ടുവളർത്താം. കൃഷി ജീവിതമാർഗമാക്കിയവർക്കൊപ്പം വീട്ടമ്മമാർക്കും അധികവരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും റിട്ടയർ ചെയ്തവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രായോജനകരം. നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിനെ സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഒരു ഭക്ഷ്യോൽപാദന യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും ഈ പുസ്തകം….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീട്ടുവളപ്പിലൊരു കൃഷിത്തോട്ടം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!