വെളിച്ചം

35 28

എട്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ കവിതകള്‍. താന്‍ ഇതുവരെ പഠിച്ചതും അറിഞ്ഞതുമായ അറിവുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഈ വിദ്യാര്‍ഥിനി കവിതയിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിക്കുമേല്‍ നടത്തിയ  കൈയേറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ കവിതകള്‍ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.

Out stock

Out of stock

Author: വിഷ്ണുപ്രിയ

എട്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ കവിതകള്‍. താന്‍ ഇതുവരെ പഠിച്ചതും അറിഞ്ഞതുമായ അറിവുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഈ വിദ്യാര്‍ഥിനി കവിതയിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിക്കുമേല്‍ നടത്തിയ  കൈയേറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ കവിതകള്‍ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെളിച്ചം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!