വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യ

299 239

അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അറുപത് മലയാള വര്‍ഷങ്ങള്‍. കേരളസമൂഹത്തിലും മലയാളിമനസ്സിലും ആഴത്തില്‍ വേരോടിയിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അബദ്ധധാരണകളെയും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: രവിചന്ദ്രന്‍ സി

അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അറുപത് മലയാള വര്‍ഷങ്ങള്‍. കേരളസമൂഹത്തിലും മലയാളിമനസ്സിലും ആഴത്തില്‍ വേരോടിയിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അബദ്ധധാരണകളെയും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി. ചാത്തനും മറുതയും ആള്‍ദൈവങ്ങളും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകരും നിറഞ്ഞാടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു തിരിഞ്ഞുപോക്കിന് പ്രേരണ നല്‍കാന്‍ ഈ പുസ്തകത്തിന് സാധിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യ”

Vendor Information