വെളുത്തകുട്ടി

95 76
Poorna Eram

ഉറൂബിന്റെ മികച്ച ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടി. ഒരമ്മയുടെ മുലപ്പാല്‍ കുടിക്കുന്ന ഒരു ചെകുത്താന്‍ വെളുത്തകുട്ടിയായി മാറുന്നു. അതിമനോഹരമാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടിയിലെ ഭാഷ. മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക്‌ ഫാന്റസികളിലൊന്നാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടി.

4 in stock

Author: ഉറൂബ്
ഉറൂബിന്റെ മികച്ച ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടി. ഒരമ്മയുടെ മുലപ്പാല്‍ കുടിക്കുന്ന ഒരു ചെകുത്താന്‍ വെളുത്തകുട്ടിയായി മാറുന്നു. അതിമനോഹരമാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടിയിലെ ഭാഷ. മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക്‌ ഫാന്റസികളിലൊന്നാണ്‌ വെളുത്തകുട്ടി.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെളുത്തകുട്ടി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!