വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ

250 200

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളതും എന്നാല്‍ നാം കാണാതെ പോകുന്നതുമായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാക്കുകളിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി.

10 in stock

Author: വി.കെ.ശ്രീരാമന്‍

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളതും എന്നാല്‍ നാം കാണാതെ പോകുന്നതുമായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാക്കുകളിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി. ടെലിവിഷനിലൂടെ കാഴ്ചയുടെ സ്വരൂപം നിര്‍മ്മിച്ച ജീവിതകഥകള്‍ക്ക് വേറിട്ടൊരു ബിംബാഖ്യാനം നല്കുന്ന വരമൊഴി. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ”

Vendor Information