വെട്ടുക്കിളികൾക്ക് കാതോർത്ത്

150 120

എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനെക്കാള്‍ പ്രയാസമാണ് നിശ്ശബ്ദതപാലിക്കാന്‍ എന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ എഴുതിയ പതിനൊന്നു ലേഖനങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അരുന്ധതി റോയ്

എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനെക്കാള്‍ പ്രയാസമാണ് നിശ്ശബ്ദതപാലിക്കാന്‍ എന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ എഴുതിയ പതിനൊന്നു ലേഖനങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെട്ടുക്കിളികൾക്ക് കാതോർത്ത്”

Vendor Information