വെയിൽ വഴികളിലെ ശലഭസഞ്ചാരങ്ങൾ

120 96
Saikatham Books

ചിന്തകളും ഓര്‍മ്മകളും തീക്കനലുകളായി ഉള്ളില്‍ കിടന്ന് പുകയുകയും ഒടുവില്‍ കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവയെ അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകക്കുറിപ്പുകള്‍. ഏതൊരു വായനക്കാരനും, വിചാരത്തിന്റെ വിത്തുകളായി, നെഞ്ചിന്റെ മിടിപ്പില്‍ ചേര്‍ത്തുവെയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അനുഭവസ്പന്ദനങ്ങള്‍.

10 in stock

Author: സബീന എം സാലി

ചിന്തകളും ഓര്‍മ്മകളും തീക്കനലുകളായി ഉള്ളില്‍ കിടന്ന് പുകയുകയും ഒടുവില്‍ കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവയെ അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകക്കുറിപ്പുകള്‍. ഏതൊരു വായനക്കാരനും, വിചാരത്തിന്റെ വിത്തുകളായി, നെഞ്ചിന്റെ മിടിപ്പില്‍ ചേര്‍ത്തുവെയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അനുഭവസ്പന്ദനങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെയിൽ വഴികളിലെ ശലഭസഞ്ചാരങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!