വെയിൽ വിളിക്കുന്നു

50 40
Yes Press Books

നൂറുനൂറു വഴികൾ തുറന്നുപോകാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥകളും.

9 in stock

Author: മനോജ് വെങ്ങോല

നൂറുനൂറു വഴികൾ തുറന്നുപോകാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥകളും. വായനയിലൂടെ, ജീവിതാപഗ്രഥനത്തിലൂടെ ഓരോ കഥയും സമഗ്രജീവിതത്തിന്റെ ഊർജ്ജമാണ് അടക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ചെറിയ പുസ്തകം വായിച്ച് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകളോടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ബോദ്ധ്യപ്പെടും; ദൈവം ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ കൈ പിടിച്ച് സൂര്യന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മഴവില്ല് വരച്ചതീർത്തിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെയിൽ വിളിക്കുന്നു”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!