വിഭജനകാല കഥകൾ

270 216

ഉര്‍ദുവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാകൃത്തുക്കളിലൊരാളായ
സാദത്ത് ഹസന്‍ മാന്‍തുവിന്റെ കഥകളുടെയും
ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരം. ഇന്ത്യാവിഭജനമായിരുന്നു
മാന്‍തുവിന്റെ എഴുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രേരണയായി
വര്‍ത്തിച്ച പ്രധാനഘടകം. വിഭജനം മാന്‍തുവിനെ ഉന്മാദിയും
അരാജകവാദിയുമാക്കി മാറ്റി. കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍
മനുഷ്യരെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മാന്‍തു.

തീവ്രാനുഭവമായി മാറുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരം

8 in stock

Author: സാദത്ത്‌ ഹസൻ മൻതോ

ഉര്‍ദുവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാകൃത്തുക്കളിലൊരാളായ
സാദത്ത് ഹസന്‍ മാന്‍തുവിന്റെ കഥകളുടെയും
ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരം. ഇന്ത്യാവിഭജനമായിരുന്നു
മാന്‍തുവിന്റെ എഴുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രേരണയായി
വര്‍ത്തിച്ച പ്രധാനഘടകം. വിഭജനം മാന്‍തുവിനെ ഉന്മാദിയും
അരാജകവാദിയുമാക്കി മാറ്റി. കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍
മനുഷ്യരെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മാന്‍തു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഭജനകാല കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!