വിജയതന്ത്രകഥകള്‍

45 36

ആര്‍ക്കും ആരുമാകാനും കഴിയും ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമാകാത്തതൊന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടതൊക്കെ കുട്ടികളിലുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന ശേഷികളെ ഉണര്‍ത്തിയാല്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ കുട്ടികള്‍ വിജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതാകുന്നു ആത്യന്തികമായ വിജയതന്ത്രം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരന്‍ പ്രൊഫ.എസ്. ശിവദാസ് ഈ കഥകളിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ ആ മഹാരഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

Out stock

Out of stock

Author: സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര

ആര്‍ക്കും ആരുമാകാനും കഴിയും ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമാകാത്തതൊന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടതൊക്കെ കുട്ടികളിലുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന ശേഷികളെ ഉണര്‍ത്തിയാല്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ കുട്ടികള്‍ വിജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതാകുന്നു ആത്യന്തികമായ വിജയതന്ത്രം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരന്‍ പ്രൊഫ.എസ്. ശിവദാസ് ഈ കഥകളിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ ആ മഹാരഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജയതന്ത്രകഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews