വിജയതന്ത്രങ്ങള്‍

240 192

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠനത്തിലും ജീവിതത്തിലും മുന്നേറാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള വിജയമന്ത്രങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര

പ്രശസ്തബാലസാഹിത്യകാരനായ പ്രൊഫ.എസ്.ശിവദാസിന്റെ മിടുമിടുക്കരാക്കാന്‍ ഒന്നാമനാവാന്‍ വിജയതന്ത്രകഥകള്‍, വിജയമന്ത്രങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്നീ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളും ചിന്താശക്തിയും വളര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകളും കുറിപ്പുകളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജയതന്ത്രങ്ങള്‍”

Vendor Information