വിജയത്തിലേക്കൊരു പാസ്സ്‌വേർഡ്‌

180 144
Pusthaka Lokam

ജീവിതത്തിനു ഊർജ്ജവും പ്രസരിപ്പും നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ആശയപ്രപഞ്ചത്തെ ലളിതമായി  പുസ്തകം ഉപന്യാസമത്സരങ്ങൾ,പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ,ചിന്താവിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നിവയിൽ സ്കൂൾ,കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.

9 in stock

Author: ഡോ ശ്രീവൃന്ദാനായർ എൻ

ജീവിതത്തിനു ഊർജ്ജവും പ്രസരിപ്പും നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ആശയപ്രപഞ്ചത്തെ ലളിതമായി  പുസ്തകം ഉപന്യാസമത്സരങ്ങൾ,പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ,ചിന്താവിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നിവയിൽ സ്കൂൾ,കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജയത്തിലേക്കൊരു പാസ്സ്‌വേർഡ്‌”

Vendor Information

  • Store Name: Pusthaka Lokam
  • Vendor: Pusthaka Lokam
  • Address:
  • No ratings found yet!