വിഷകന്യക

160 128

ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്കായി ഡിസി ബുക്‌സ്‌ ഒരുക്കുന്ന ഡിസി ഗ്രന്ഥശാല പരമ്പരയില്‍ പതിനഞ്ച്‌ നോവലുകളാണുളളത്‌. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറെ വായിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്ന നോവലുകളില്‍നിന്ന്‌ തെരഞ്ഞെടുത്തവയാണ്‌ ഈ പരമ്പര.

3 in stock

Author: എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്

ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്കായി ഡിസി ബുക്‌സ്‌ ഒരുക്കുന്ന ഡിസി ഗ്രന്ഥശാല പരമ്പരയില്‍ പതിനഞ്ച്‌ നോവലുകളാണുളളത്‌. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറെ വായിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്ന നോവലുകളില്‍നിന്ന്‌ തെരഞ്ഞെടുത്തവയാണ്‌ ഈ പരമ്പര. കെട്ടിലും മട്ടിലും പുതുമ പുലര്‍ത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്കെന്നപോലെ പുസ്‌തകപ്രേമികള്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഷകന്യക”

Vendor Information