വൃത്താന്തങ്ങളും കഥകളും

210 168

കഥയെഴുത്തിന്റെ സാമാന്യ ധാരണകളെ തകര്‍ത്ത എഴുത്താണ് ആനന്ദിന്റെ കഥകള്‍. വൈജ്ഞാനികവും സമകാലികവുമായ നിരവധി വഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന ആ കഥാലോകം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു പാലം തീര്‍ത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്താലോകത്തെയും വികസ്വരമാക്കുകയാണ് ആനന്ദ്. എഴുത്തിന്റെ പുതുമ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ആനന്ദ്

കഥയെഴുത്തിന്റെ സാമാന്യ ധാരണകളെ തകര്‍ത്ത എഴുത്താണ് ആനന്ദിന്റെ കഥകള്‍. വൈജ്ഞാനികവും സമകാലികവുമായ നിരവധി വഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന ആ കഥാലോകം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു പാലം തീര്‍ത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്താലോകത്തെയും വികസ്വരമാക്കുകയാണ് ആനന്ദ്. എഴുത്തിന്റെ പുതുമ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ആനന്ദ്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൃത്താന്തങ്ങളും കഥകളും”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews