വൈദ്യശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങൾ

75 60
Kairali Books

സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്പും ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചിയും കൃത്രിമ രക്തവും തൊട്ട് ഡയാലിസിസും പെയ്‌സ്‌മേക്കറും കൃത്രിമ ഹൃദയവും ഹൃദയമാറ്റവും വരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

3 in stock

Author: പി പി കെ പൊതുവാള്‍

സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്പും ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചിയും കൃത്രിമ രക്തവും തൊട്ട് ഡയാലിസിസും പെയ്‌സ്‌മേക്കറും കൃത്രിമ ഹൃദയവും ഹൃദയമാറ്റവും വരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈദ്യശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!