യാത്ര

75 60

ഏറ്റവും മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ജനപ്രിയചിത്രത്തിന് സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നേടിയ ബാലു മഹേന്ദ്ര ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. ഹൃദ്യമായ വായനാനുഭവം പകര്‍ന്നുതരുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ജോണ്‍ പോള്‍

ഏറ്റവും മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ജനപ്രിയചിത്രത്തിന് സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നേടിയ ബാലു മഹേന്ദ്ര ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. ഹൃദ്യമായ വായനാനുഭവം പകര്‍ന്നുതരുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യാത്ര”

Vendor Information