യുയുത്സു

400 320
Don Books

യുയുത്സു എന്ന ദൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്റെ കഥ പറയുന്ന ഇതിഹാസ നോവൽ.

3 in stock

Author: ജയപ്രകാശ് പാനൂർ

ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന് അന്തപുര ദാസിയിലുണ്ടായ മകനായ യുയുത്സുവിന്റെ ചരിത്രം. വൈശ്യപുത്രനെന്നു പരിഹസിച്ചു വിളിച്ച രാജകുമാരന്മാർക്കിടയിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് വളർന്ന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അതിജീവിച്ചു ഹസ്തിനപുരം സിംഹാസനം വരെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ധീരയോദ്ധാവിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുയുത്സു”

Vendor Information

  • Store Name: Don Books
  • Vendor: Don Books
  • Address:
  • No ratings found yet!