അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്

അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്

 • 2
 • 20% OFF
  (0)

  മഴയുറുമ്പുകളുടെ രാജ്യം

  അതെ, വിസ്മയ സന്ധ്യകളുടെ കലവറയാണ് ഈ കാവ്യപുസ്തകം.

  60 48
 • 20% OFF
  (0)

  ‘ഠാ’ യില്ലാത്ത മുട്ടായികൾ

  കാലം കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലൂടെയല്ല, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച മാന്ത്രികപ്പരവതാനിയിലിരുന്നാണെഴുത്ത്. ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തന്നെ പുണർന്ന ഗന്ധങ്ങൾ കൂടി അനുഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം എന്തെന്നും, ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം, എഴുത്തറിവുകളെക്കാളും കേട്ടറിവുകളേക്കാളും മെച്ചമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്; പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ഈ പതിനെട്ടു കഥകൾ!

  120 96