എൻ.ശശിധരൻ

എൻ.ശശിധരൻ

 • 5
 • 20% OFF
  (0)

  മഹാവ്യസനങ്ങളുടെ നദി

  വായനയും എഴുത്തും അപരിമേയ സൗഹൃദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും നാടകമെന്ന അപരലോകവും മഴയും പുഴയും കാറ്റും മരങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതസ്മൃതികൾ. എൻ. ശശിധരന്റെ ആത്മകഥ

  250 200
 • 20% OFF
  (0)

  വാണിഭം

  മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ സമവാക്യങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുന്നു. ഇന്നിന് പുതിയ നേരുകൾ ചാർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ കമ്പോളസംസ്കാരത്തിന്റെ ഭ്രാന്തമായ അധിനിവേശം മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ആഴങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്നു. ഈ അമ്പരപ്പുകൾക്കിടയിൽ സത്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് നാടകങ്ങൾ – ‘ഉഷ്ണകാല’വും ‘വാണിഭ’വും. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ രണ്ടു നാടകങ്ങൾ.

  120 96
 • 20% OFF
  base
  (0)

  മത്സ്യമഴ പെയ്യുന്ന സന്ധ്യകള്‍

  നാടകകൃത്തും നിരൂപകനുമായ എന്‍. ശശിധരന്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. സാഹിത്യവും നാടകവും സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും സൗഹൃദവും വിശപ്പും ഏകാന്തതയും മരണവുമെല്ലാം ഇതില്‍ കടന്നുവരുന്നു. ഒപ്പം, ഓര്‍മകളുടെ ചൂടും ചുരും നിറഞ്ഞ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളും ദീര്‍ഘമായ അഭിമുഖസംഭാഷണവും.

  180 144
 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  പുസ്തകങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്‌

  പുസ്തകങ്ങളെ സ്‌നേഹിതരായി കരുതുന്ന ഒരു വായനക്കാരന്റ സാഹിത്യലോകത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തരസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

  80 64
 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  കപ്പൽച്ചേതം വന്ന നാവികൻ

  ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളിലൂടെയുള്ള നിരന്തരയാത്ര ഒരു വായനക്കാരനെന്ന നിലയിലും ഒരു സാഹിത്യനിരൂപകനെന്ന നിലയിലും തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നു

  170 136