കുലപതി കെ.എം. മുൻഷി

കുലപതി കെ.എം. മുൻഷി

 • 5
 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  സത‍‍ൃഭാമ

  110 88

  സത‍‍ൃഭാമ

 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  ഭീമസേനന്‍

  230 184

  പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതനാളുകളില്‍ ശ്രീകൃഷ്‌ണന്‍ ഉപദേഷ്‌ടാവായും വഴികാട്ടിയായും അവരോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണു നിന്നതെന്ന്‌ ഈ കൃതിയില്‍ കെ.എം.മുന്‍ഷി ആഖ്യാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  മായാ മുരളി

  260 208

  കണ്ണന്റെ മധുരമധുരമായ, പ്രേമസമ്പൂര്‍ ണ്ണമായ വേണുഗാനത്തില്‍ ഗോപികമാര്‍ ആനന്ദനൃത്തമാടി, യമുനാതീരത്തെ മണ്‍ തരികള്‍പോലും മുരളീരവത്താല്‍ പുളകമ ണിഞ്ഞു. ധര്‍മ്മസംസ്ഥാപനത്തിനായി ഭൂമിയില്‍ അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ നാരദപ്രവ ചനമനുസരിച്ച് കംസനെ നിഗ്രഹിച്ച് യാദവവം ശത്തിന്റെ വിജയം കുറിച്ചു. പൗര്‍ണ്ണമിരാവില്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മുരളിനാദമെന്നപോലെ ഹൃദയഹാരിയാണ് ഈ കൃഷ്ണഗാഥ.

 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  മഥുരാപുരി

  399 319

  കംസവധം കഴിഞ്ഞു. ദുഷ്‌ടനിഗ്രഹത്തിനും ശിഷ്‌ടപരിപാലനത്തിനും ധർമ്മസംസ്‌ഥാപനത്തിനുമായി ഇനിയും എത്രയോ കർമ്മങ്ങൾ തനിക്ക്‌ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന്‌ അബോധമായെങ്കിലും കൃഷ്‌ണൻ അറിയുന്നു.