ദിവാകരന്‍ വിഷ്ണുമംഗലം

ദിവാകരന്‍ വിഷ്ണുമംഗലം

 • 4
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ഉറവിടം

  85 68

  നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജൈവനീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിതാന്തമായ പ്രാർത്ഥന!. സ്നേഹവും നന്മയും കരുണയും കാതലായ ജീവിതത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായുള്ള ജാഗ്രത! അരികിലേക്ക് അടർത്തിമാറ്റി തൂത്തെറിയപ്പെടുന്നവന്റെ നോവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിനായി വാക്കിന്റെ ഒരു കനൽച്ചീള്!

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  കൊയക്കട്ട

  80 64

  പൊട്ടൻകെട്ടി നടക്കുകയും പൊരുട്ടുകണ്ടു ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻതെയ്യത്തിന്റെയും നെറികേടിന്റെ മുഖത്ത് നേരിന്റെ ചൂട്ടുകുത്തിയാർക്കുന്ന ഗുളികൻതെയ്യത്തിൻെറയും പ്രതിരോധവീര്യമാർന്ന മണ്ണിൽനിന്ന് ഉയിർകൊണ്ട കവിതകൾ.

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  രാവോര്‍മ്മ

  75 60

  നഗരാഗ്നിയില്‍ വേവുന്ന നാട്ടുമണ്ണിന്റെ നീറ്റല്‍ ഉള്‍കൊണ്ട കവിതകള്‍. മുന്‍കാലമഹാകവികളുടെയെും സമകാലികരുടെയും പില്‍കാല പതുകവികളുടെയും കവിതകളുടെ നിത്യപാരായണങ്ങലൂടെ രൂപപ്പെട്ട കാവ്യഭാഷയും കാവ്യവബൊധവും ഈ കവിതയെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നു.

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  മുത്തശ്ശി കാത്തിരിക്കുന്നു

  30 24

  കുഞ്ഞുഹൃദയങ്ങളെ കവിതയുടെ ആകാശത്തേക്ക് കൈപിടിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത കവിയായ ദിവാകരന്‍ വിഷ്ണുമഗംലം ഈ സമാഹാരത്തിലൂടെ.