മാധവൻ പള്ളത്തേരി

മാധവൻ പള്ളത്തേരി

 • 2
 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്

  180 144

  പതിവു രീതിയിലല്ലാതെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ. ഭുമി ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിപോലെയാണെങ്കിൽ എന്തുപറ്റും? പ്രകാശം വളഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? തലച്ചോറ് തലയിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ? സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കാണില്ല.

 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  കണ്ടുപഠിച്ചാല്‍ കണക്ക് എളുപ്പം

  120 96

  കണക്ക് പേടിസ്വപ്നമാണെന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ഇനി അതൊരു രസകരമായ പഠനവിഷയമാകും. ഒരു കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ കുട്ടികൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.