മാനുവൽ ജോർജ്

മാനുവൽ ജോർജ്

 • 2
 • 20% OFF
  Out Of Stock
  (0)

  സനാരി

  മുപ്പതു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വിവാഹക്ഷണക്കത്തിൽ ചോരയിൽമുക്കിയ 42 വിരൽപ്പാടുകൾ. അന്വേഷണം ചെന്നെത്തുന്നത് സനാരി ഗ്രാമത്തിൽ. കുറ്റവാളിയെയല്ല മറിച്ച് കുറ്റത്തെ തേടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മതവും ആത്മീയതയും പ്രണയവും വെറുപ്പും പ്രതികാരവും ഇഴചേരുന്ന മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ.

  390 312
 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം

  യൂദാസ് ദൈവത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവനാണെങ്കില്‍ അവന് എന്ത് ശിക്ഷയായിരിക്കും ലഭിച്ചത്? നരകമല്ല, സ്വര്‍ഗമാണ് യൂദാസിന് ലഭിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ‘യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം’ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പ്രകാശിക്കുന്ന ചരിത്രം. ഒറ്റുകാരനായി ചരിത്രവും സഭയും വിലയിരുത്തിയ യൂദാസിന്റെ വചനങ്ങള്‍.

  35 28