രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

 • 5
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ഗാന്ധി ലോകത്തെ മാറ്റിയ വർഷങ്ങൾ

  1,399 1,119

  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹത്തായ ജീവിതങ്ങളിലൊന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വിപുലമായ ജീവചരിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗാന്ധി: ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വര്‍ഷങ്ങള്‍ 1914-1948. മഹാത്മാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഗാന്ധിയുടെ പോരാട്ടത്തെ, ജീവിതത്തെ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു കാട്ടുന്നു. പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും മുമ്പൊരിക്കലും കാണാത്ത സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും ഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകളെ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ, സങ്കീര്‍ണ്ണതകളെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പിന്തുടരുന്നു. വിവര്‍ത്തനം- ഉമാരാജ് മേനോന്‍

 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ജനാധിപത്യവാദികളും വിമതരും

  425 340

  ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ സമസ്യകളെ ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍

 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  ദേശസ്‌നേഹികളും പക്ഷപാതികളും

  325 260

  ഹിന്ദുത്വം, ഇടതുപക്ഷം, നെഹ്രു, ഗാന്ധി എന്നിങ്ങനെ സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയസാംസ്‌കാരികമേഖലയില്‍ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ ഒരു പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്കാന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ തൂലികയ്ക്ക് അനായാസം സാധിക്കുന്നു.

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശിൽപികൾ

  525 420

  “ഇന്ത്യ ഗാന്ധിക്കുശേഷം” എന്ന കൃതിയ്ക്കുശേഷം പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ മറ്റൊരു രചന കൂടി മലയാളത്തിൽ…

 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  ഇന്ത്യ ഗാന്ധിക്കു ശേഷം

  999 799

  ഇന്ത്യ ഗാന്ധിക്കു ശേഷം