വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ

വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ

 • 15
 • 20% OFF
  (0)

  നവലിബറലിസം

  ആധുനിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിനിർണ്ണയിച്ച നവലിബറലിസം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക,സാംസ്കാരിക,സാമ്പത്തിക,രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  60 48
 • 20% OFF
  (0)

  സാസ്കാരിക ദേശീയത

  ഇന്ത്യയെന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഹിന്ദുദേശീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ അജണ്ടകളെ വിമർശനാത്മകമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം.

  100 80
 • 20% OFF
  base
  (0)

  മുതലാളിത്തവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും

  ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണവും പിൽക്കാല പരിണാമങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുന്നത്.

  115 92
 • 20% OFF
  base
  (0)

  വർഗ്ഗീയത ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

  രാജ്യം നേരിടുന്ന വർഗ്ഗീയതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ – സാമൂഹ്യ ചലനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഉതകുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം.

  100 80
 • 20% OFF
  base
  (0)

  ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ

  നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുറന്നുകാണിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  90 72