ശാന്തി ജയകുമാര്‍

ശാന്തി ജയകുമാര്‍

 • 1
 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  ഈര്‍പ്പം നിറഞ്ഞ മുറികള്‍

  കല്പടവിലിരുന്ന് നിലാവ് കാണുന്നവര്‍, ദര്‍പ്പണം മോര്‍ഫിന്‍, ഗാലപ്പഗോസില്‍, ഒരുപുഴയുണ്ടായിരുന്നു, ശുക്രാചാര്യന്‍, ആത്മഹത്യയ്ക്കുശേഷം, മുജ്ജന്മത്തിന്റെ മൂടുപടം തുടങ്ങി 56 കവിതകള്‍.

  80 64