സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം

സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി

  150 120

  ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതകഥയെ യഥാത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ബുദ്ധതത്വചിന്തയുടെ അഗാധതകളിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആഗോളസാന്നിധ്യത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അറിവും അനുഭൂതിയും സമന്വയിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം.